Carnival I&W 578G1 – Nam – Sapphire – 40mm – Automatic (Tự động) – Dây da

4.880.000