Carnival IW524G1 – Nam – Sapphire – 40mm – Automatic (Tự động) – Dây da

5.810.000