Carnival IW534 – Nam – Sapphire – 41mm – Automatic (Tự động) – Dây kim loại

6.130.000