Carnival IW590 – Nam – Sapphire – 41mm – Automatic (Tự động) – Dây kim loại

6.690.000